Od 1. 1. 2024 vychází v platnost novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Jde o vyhlášku č. 378/2023Sb. V sociální službě Dům domácí péče Milešov bude navýšení...