Od 1. 1. 2023 platí navýšení úhrady za ubytování a stravu v sociální službě Dům domácí péče Milešov. Úhrady se mění na základě vyhlášky č. 440/2022 Sb., kterou byla změněna vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,...