Služby

Způsob poskytování sociální služby

Základní služby

Sociální služba DDP Milešov zajišťuje prostřednictvím sociální pracovnice základní sociální poradenství, poskytuje klientům potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální pracovnice řídí a koordinuje zpracování individuálních plánů klientů.

Ošetřovatelskou péči dle individuálních potřeb klientů v oblasti ošetřovatelství zajišťují zkušené všeobecné sestry pod vedením vrchní sestry.

Podporu a pomoc klientům zajišťují dle jejich potřeb pracovnice v sociální službě (pečovatelky).

Aktivizační program

Aktivizační programy klientů s ohledem na jejich možnosti a schopnosti zajištují aktivizační pracovnice. Klienti mají možnost sledovat TV na společenské místnosti, která slouží zároveň jako jídelna pro klienty a zaměstnance. Na každém pokoji je další TV pro klienty, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou dojít na společenskou místnost.

Důstojný život

Sociální služba DDP Milešov dbá o důstojný život klienta (na jeho důstojné oslovování, jednání s ním), umožňuje klientovi dle jeho schopností a možností podílet se na rozhodování o jeho životě a péči o sobě (volbě lékaře, způsobu poskytování péče o vlastní osobu, volbě oblečení, volbě aktivizačních programů, klient má možnost uzamknout si svoje cenné věci v nočním stolku).

Plánování sociální služby je přizpůsobeno individuálním potřebám klienta, snažíme se o zapojení klienta do plánování jeho dalšího života. Pokud klient není schopen sám plánovat, zapojí se multidisciplinární tým DDP Milešov (vrchní sestra, sociální pracovnice, sestry a pečovatelky). Svojí znalostí klienta mohou přispět i rodinní příslušníci. Vždy je ale rozhodující to, co chce klient.

Lékařská péče

Lékař ordinuje v sociální službě jedenkrát týdně a dle potřeby. Lékaři specialisté budou zajištěni dle potřeby v sociální službě nebo v příslušné nemocnici a ambulancích v Oblastní nemocnici Příbram.

Pohotovost zajišťuje zdravotnická záchranná služba Krásná Hora nad Vltavou.

Strava a péče o prádlo

Strava bude zajištěna z vlastní kuchyně sociální služby. Bude přizpůsobena individuálním potřebám klientů.

Vyprání prádla a drobné opravy budou zajištěny v prádelně DDP Milešov. Větší opravy prádla mohou zajistit rodinní příslušníci nebo zajistí zaměstnanci DDP Milešov u jiného subjektu za úhradu.

Smlouva a finance

V den přijetí klienta do DDP Milešov s ním bude uzavírána smlouva o poskytování sociální služby. Před podpisem této smlouvy bude klient seznámen se zněním smlouvy, se svými právy a povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy.

Po přijetí do sociální služby bude proveden soupis věcí klienta a následně bude prádlo označeno jménem klienta.

Podle vnitřního pravidla pro vracení peněz (vratky) při nepřítomnosti klienta v sociální službě se vrací při celodenní nepřítomnosti klienta (24 hod./ den), za neodebrání celodenní stravy v době od půlnoci do půlnoci 100 Kč – cena potravin, při nepřítomnosti za dva a více dnů (opět od půlnoci do půlnoci) část příspěvku na péči. Při nepřítomnosti klienta z důvodu hospitalizace se příspěvek na péči nevrací.

Pro další informace kontaktujte sociální pracovnici na tel. 732 299 231.

Napište nám

Uvažujete o využití našich služeb? Máte nějaký dotaz? Napište nám a my se vám co nejdříve ozveme.